Kunderna vill minska utsläppen men inte ändra sin livsstil

Det står nu klart att biltillverkarna Chrysler och Fiat inte kommer att investera i elektriska drivlinor till dess att kunderna verkligen är villiga att betala extra för denna typ av teknologi.

Istället kommer dessa bilmärken att satsa på att bredda deras utbud i Nordamerika till modeller med mer diesel och mindre, turboladdade gasolmotorer. Denna satsning har man kommit fram till efter det att man har gjort slutsatsen att de flesta kunderna inte värderar bilar av hybridmodeller tillräckligt mycket för att stå ut med de extra kostnaderna som tillkommer med batterier, elektriska motorer och laddare. Många kunder vill enligt dem själva minska på utsläppen av koldioxid, men än är de inte helt villiga att ändra sin egen livsstil för att göra detta.

När Fiat tog över Chrysler medföljde hos Chrysler en rad med dieselmotorer som redan var i bruk och användes och såldes världen över. Man visar på sin fortsatta satsning på diesel genom att kommande år lansera flertalet nya dieselmodeller i både Fiats och Chryslers namn. Om man ser till ren bränsleekonomi så levererar diesel och hybrider i princip samma prestanda jämfört med gasolbränsle. Detta innebär en ökad effektivitet med cirka 20 – 30 procent. Dock ger motorer som går på diesel generellt sett bättre prestanda jämfört med hybrider.

Läs också om bilglas på Bilglascentralen.se.