Hitachi hjulgrävare monterade för siktröjning längs bilvägar

Siljans Schackt AB i Orsa har monterat röjningsaggregat på Hitachi's hjulgrävare för att röja skog och förbättra sikt längs vägkanter. Tydligen med stor framgång. Ett pressmeddelande från Delvator AB, generalagent för Hitachis entrepenadmaskiner i Sverige, berättar om hur företagets beslut att utrusta grävarna med Bräcke-aggregat C16, som normalt är monterad på skogsskördare, har varit en succé.

– Vi har konstaterat att Hitachins hydraulik ger tillräcklig kraft till aggregatet och att man både kan flytta maskinen framåt samtidigt som man arbetar med aggregatet. Det ger hög effektivitet, enligt Jan Arnesson, Siljans Schakts vd och ägare.

Grävaren kan också utrustas med en spetsplog för att utföra röjningsarbete även under vinterhalvåret. I tillägg finns också schaktdon för att hantera andra mer svårgenomträngliga material som betongcementasfalt och liknande.

Alla träd och busk buskar som röjs samlas sedan ihop och flisas, vilket genererar välkommen bioenergi som bonus till det viktiga röjningsarbetet.

I slutet av pressmeddelandet bifogade de även en videolänk till alla som är intresserade av att se hjulgrävaren i arbete.