Faurecia och Rackstad sätter nya mål

Jätten när det kommer till att leverera interna delar till bilar, företaget Faurecia, har nu satt upp ett nytt mål och ytterligare en riktlinje in i framtiden. Företaget satsar nu på externa delar till bilen likväl som de interna.

Enligt Mike Heneka, VD på Faurencia, finns det en stor möjlighet att kunna leverera kofångare, karosser och andra likande delar i Nordamerika. Trots att man ser att det är en jättemöjlighet att slå sig in på denna marknad är man medvetna om att det kommer att krävas en enorm initial investering på minst 30 miljoner dollar. Det skulle med andra ord krävas mer än en modellcykel innan man börjar gå plus på denna investering. Det problematiska ligger också i att man kommer att vara tvungna att specialanpassa sin produktion till enskilda kunder. Detta minskar skalfördelar och gör produktionen väsentligt mycket dyrare jämfört med om man skulle kunnat massproducera samtliga leveranser. Även det svenska bolaget Rackstad har sett en ökad efterfrågan av begagnade bildelar och har öppnat för distrubution på distans via deras hemsida. Det finns stor potential inom områdena tunga fordon och entreprenad.

Utöver expansionen till externa delar undersöks nu också möjligheterna att utöka tillverkningen och leveransen av delar i karbonfiber. Under år 2012 ökade Faurencia sin försäljning i Nordamerika med ungefär 1,3 miljarder dollar och VD Heneka beräknar att man kommer att uppnå en försäljning på ungefär 7 miljarder dollar till år 2016.

Bild lånad av Faurecia LinkedIn