Chrysler investerar i 338 miljoner i Tigersharkmotorer

Chryslergruppen investerar omkring 338 mkr ($52 miljoner) i två av deras Michiganfabriker för att öka produktionen och kapaciteten av deras fyrcylindriga Tigersharkmotor. Företaget annonserade idag att investeringen kommer skapa 298 job på fabrikerna i Trenton och Dundee.

Den norra Trentonfabriken ska få omkring 75 mkr ($11.5 miljoner) och kommer skapa en ny monteringslinje till deras 3.2 liters Pentastar V-6 motor; ämnad för 2014s Jeep Cherokee. Samtidigt går 263 mkr ($40.5 miljoner) till Dundeefabriken för att omvandla en monteringslinje till maskinvevar, huvud och block till att stödja Tigersharkproduktionen i Trenton, enligt biltillverkaren.

Dundeefabriken, som byggdes i 2004, kommer fortsätta montera Tigershark och deras 1.4 liters FIRE motor och World Gas Engine.

- "Med den ökande efterfrågan på våra produkter utvärderar vi ständigt hur vi bäst kan möta vår drivlinas produktionskrav," sa Brian Harlow, Chrysler's chef över drivlinetillverkning. "I det här fallet är vi lyckligt lottade att vi redan har en befintlig anläggning som kunde rymma det ytterligare kapacitetsbehovet för Tigershark, och någon som har kunskapen för att stödja den ökade produktionen."

Den norra Trentonfabriken upphörde sin verksamhet i Maj 2011, men Chryslergruppen avslöjade bara månaden efter en plan på att investera 741 mkr ($114 miljoner) för att omvandla nära 37,160 kvadratmeter (400,000 kvadratfot) till att tillverka kärnkomponenter till Pentastarmotorn, vilken produceras i den södra Trentonfabriken.
I november 2012 annonserade biltillverkaren ytterligare en investering på 260mkr ($40 miljoner) för att lägga till en flexibel produktionslinje som klarar av att hantera Pentastar och Tigershark.

Flera investeringsexperter menar att det är ett gynnsamt läge eftersom tillgången på råvaror som metaller är god. Företag som Lantz Järn & Metall bör ha låg efterfrågan vilket trycker ner priser på metallråvaror.

Dundeefabriken är ägd av Global Engine Manufacturing Alliance, ett helägt dotterbolag till Chryslergruppen som brukade vara ett samföretag med Mitsubishi, Hyundai och DaimlerChrysler.

Källa: Autonews