Bättre kollektivtrafik för 80 000 personer i Södra Sverige

Handelskammaren föreslår att man ska slå ihop länstrafikbolagen i södra Sverige till ett bolag – Sydtrafiken, för att underlätta länsöverskridande pendling för upp till 80 000 personer.

Detta skulle innebära att Skånes-, Hallands-, Kronobergs- och Kalmars läns kollektivtrafik skulle hanteras inom samma system. Samma biljett- och betalningssystem, resegarantier, reseplanering och information.

De baserar detta förslag på tidigare undersökningar som genomförts på lokaltrafiken. Faktorer som bland annat krånglig betalning, långa restider och förvirrande planering gör att färre människor besvärar sig med att använda lokaltrafiken mellan olika län.

Forskning visar att det finns en "magisk gräns" för hur lång tid personer generellt sett är villiga att pendla till och från arbetet. Överstiger restiden 45 minuter minskar intresset för pendling drastiskt. En gemensam plan för länen i södra Sverige skulle kunna öka antalet områden som faller inom 45minutersgränsen för ännu fler människor, vilket skulle innebära en stor förbättring för rörligheten mellan länen. Att slå ihop de olika länstrafikbolagen skulle därför kunna stimulera tillväxt genom att underlätta för arbetsgivare att attrahera arbetstagare som pendlar mellan olika län.

– Det finns fortfarande glapp och brister som drabbar resenärer när de passerar en länsgräns som innebär att resan blir jobbigare och tar längre tid. Det blir både besvärligare att pendla och företaget får svårare att rekrytera från andra sidan länsgränsen, som i sin tur påverkar företagens arbetsmarknad och matchning säger Gustaf Lorentz, analyschef på Handelskammaren i rapportens pressmeddelande.

För mer information kan man läsa den kompletta motiveringen till förslaget i rapporten på deras hemsida: Sydtrafiken – Gränslöst resande samt mer om transport- & logistik på www.uppsalastadsbud.se.